Πληκτρολογείστε το email που είχατε δηλώσει στο σύστημα και επιλέξτε την ιδιότητα (Εκπαιδευτής/ Εκπαιδευόμενος) για την οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την ανάκτηση και θα λάβετε εκεί το username. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδεθείτε (login) με τα στοιχεία σας.

 

 

Εκπαιδευτής

 

Εκπαιδευόμενος

 

 

 

Δοκιμάστε να Συνδεθείτε (login).